Medlemsnyt oktober 2019

Medlemsnyt oktober 2019

Næste medlemsmøde er et seminar (på 4 timer) om digital forvaltning – tillid og transparens

v/direktør Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen; lektor Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet; direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet, og Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia og medlem af Dataetisk Råd

Medlemsmødet finder sted torsdag den 24. oktober 2019, kl. 15-19 hos Horten, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup

Program

15.00-15.15: Velkomst v. landsdommer, dr.jur. Niels Fenger og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager

15.15-16.00: Grundlæggende forvaltningsretlige principper og digitalisering, v. lektor Hanne Marie Motzfeldt   Lektor, Ph.D. Jur., Hanne Marie Motzfeldt, er en af forfatterne til første bind af ”Digital forvaltning” – og præsenterer de grundtanker om transparens, som bogen hviler på i relation til transparens. 

16.00-16.15:  Pause

16.15-17.00:  Tillid og transparens v. direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg   Digital forvaltning bliver mere og mere udbredt, og samtidig stiger behovet for transparens og klare regler for at bevare borgernes tillid til såvel digitalisering som den offentlige forvaltning. Blandt løsningerne er blandt andet et bedre dataoverblik til borgerne, digitaliseringsklar lovgivning og Dataetisk Råd. Arbejdet med disse områder præsenteres af Rikke Hougaard Zeberg.

17.00-17.15:  Pause

17.15-18.00:  Om databeskyttelse og dataetik v. direktør for Datatilsynet, Cristina Angela Gulisano   Både internationalt og nationalt er der kommet dataetiske retningslinjer for transparens, herunder i forhold til udvikling og brug af kunstig intelligens – der i stigende omfang tages i brug i den digitale forvaltning. Cristina Angela Gulisano holder oplæg om udviklingen.

18.00-18.15:  Pause

18.15-18.45:  Har vi brug for en reform af de forvaltningsretlige regler v. Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia og medlem af Dataetisk Råd   Den juridiske tænketank Justitia har gennem længere tid interesseret sig for de retssikkerhedsmæssige spørgsmål relateret til digital forvaltning, herunder automatiserede beslutningsprocesser og profilering af borgerne. Birgitte Arent Eiriksson vil gennemgå en række af de temaer, som formentlig bliver afgørende for, om fremtidens forvaltning bliver retssikkerhedsmæssig betryggende og for om myndighederne kan bevare borgernes tillid.

18.45-19.00:  Afrunding ved advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager

19.00-?:  Netværk og let anretning

Tilmelding via foreningens hjemmeside her senest 17. oktober 2019.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, kontaktperson, EAN-numre eller andet. Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (formand) og Pernille Christensen, Juridisk chef (næstformand)