kommunalret

Medlemsorientering juni 2017

Arrangementet om samspillet mellem politikere og embedsmænd – erfaringer med kodeks VII, som var planlagt afholdt 12. september 2017 i København er rykket til 20. september 2017 i København.

Arrangementet afholdes i Aarhus 26. september 2017 som planlagt.

Arrangementet om databeskyttelsesforordningen og konsekvenserne for dansk lovgivning (udvidet seance), som var planlagt afholdt 21. november 2017 i Aarhus, er på grund af kommunal- og regionsrådsvalget rykket til 7. november 2017 i Aarhus i stedet for.

Arrangementet afholdes i København 14. november 2017 som planlagt.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

 

Vibeke Iversen, Chefjurist (formand)

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (næstformand)