Medlemsnyt marts 2019

Emnet for foreningens næste medlemsmøde er:

Erhvervshusenes og kommunernes opgaver efter erhvervsfremmereformen

v/Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden, og Direktør for Kultur & Erhverv Mette Højborg, Holstebro Kommune

Medlemsmødet finder sted

AFLYST! Torsdag den 4. april 2019, kl. 17-19   Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (mødelokale 1), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C og dubleres

Tirsdag den 30. april 2019, kl. 17-19 (i forbindelse med foreningens generalforsamling)

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

I forbindelse med arrangementerne serveres en let anretning.

Tilmelding via foreningens hjemmeside her senest 27. marts 2019.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, kontaktperson, EAN-numre eller andet. Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Vibeke Iversen, Chefjurist (formand) og Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (næstformand)